Elektronska aplikacija za aktivaciju garancije je u pripremi.

Aktivaciju garancije svim kupcima sprovodimo automatski odmah po prijemu potvrde o plaćanju i predaji garancijskog lista, izjavu o prihvatanju uputstva za upotrebu i održavanje centralnog  sistema za usisavanje. Eventualne reklamacije u garantnom roku možete slati putem e-maila ili, preko faksa +381 35 570 814 ili pismenim putem.

Uslovi za dobijanje garancije:

  • Pravilno instaliranje centralnog sistema i montaža usisne jedinice
  • postupanje skladu sa uputstvima za upotrebu i održavanje,
  • uspešna aktivacija garancije (elektronskim putem preko web stranice ili telefonski)
  • dokaz o vlasništvu (račun)
  • prevoz na račun kupca.

Hvala za razumevanju.
Primer instalacije
Mreža VACSI instalatera u Srbiji Mreža VACSI instalatera centralnih sistema za usisavanje u Srbiji (septembar 2010)
Drainvac: Powerful cleaning - Powerful results

Vpis na mailing listo
To polje pustite prazno: