OBIČNO ILI CENTRALNO USISAVANJE?

Opšta dejstva o CUS

Centralni sistem za usisavanje u stambenom objektu predstavlja bitan skok u upotrebi i efikasnosti usisavanja u poređenju sa klasičnim usisivačima. Radi se o zatvorenom sistemu cevnog razvođenja (instalacija), gde je jaka centralna jedinica postavljena centralno u objektu (npr. garaža ili podrum, servisni prostor), a na svakoj etaži ugrađuje se nekoliko mesta za usisavanje (utičnica).

Korisnik takav sistem koristi isključivo prenošenjem savitljivog creva za usisavanje (obična dužina 9 m), dok usisano smeće i prašina putuju cevnom instalacijom do usisivača, gde se filtriraju i zadržavaju u spremniku, a prečišćeni vazduh se izduvava u atmosferu. Neki modeli omogućavaju i mokro usisavanje i kao posledicu automatsko praznjenje usisane nečistoće u odvod kanalizacije.

Zbog čega je centralni sistem za usisavanje bolji od klasičnog usisivača?

 • veća snaga usisavanja uz jednaku potrošnju električne energije, pri čemu se snaga usisavanja ne meri u watima snage elektomotora nego u potpritisku ili visini vodenog stuba.
 • veća efikasnost (korisnik utroši manje vremena za veći efekat usisavanja)
 • nema prenošenja usisivača i time oštećenja uglova zidova, nameštaja ...
 • efikasna filtracija (u slučaju vodenog sistema 100%)
 • antialergijsko delovanje (bitno za astmatičare, osobe osetljive na alergiju ...)
 • niži troškovi održavanja (kese su zapremine nekoliko desetina litara i menjaju se 1-2x godišnje)
 • duži rok trajanja (20 godina i više)
 • veća pouzdanost delovanja, duže garancije (5-15 godina)
 • moguća ugradnja i u postojeće objekte i stanove
 • cenovna prihvatljivost (od 1.500 EUR za prosecnu stambenu kucu)


Suvi centralni usisivač (otvoren), vodeni usisivač sa oticanjem u kanalizaciju, komplet za usisavanje sa 9 m crevom za usisavanje.

Suvi centralni usisivač (otvoren), vodeni usisivač sa oticanjem u kanalizaciju, komplet za usisavanje sa 9 m crevom za usisavanje.


Šta znači mokri centralni sistem usisavanja?

Prednosti vodenog centralnog sistema za usisavanje u odnosu na suvi:

 • usisana prašina i smeće se u usisivaču kvase vodom (filter) i kao tečnost odvode u kanalizaciju
 • 100% filtracija (voda)
 • Ne iziskuje nikakvu pripremu pre početka rada niti spremanje nakon rada
 • Ne iziskuje ručno pražnjenje posude u odvod ili WC-šolju.
 • Omogućava vam usisavanje mokrih nečistoća, dubinsko (vodeno) čišćenje tepiha
 • tepih staza, sedišta, usisavanje vode prilikom izlivanja ili manjih poplava...
 • Automatsko pražnjenje u kanalizaciju znači da nema brige oko kesa i filtera
 • PVC kućište sa doživotnom garancijom onemogućava bilo kakvu koroziju

Instalacija odn. razvođenje cevi ostaje jedanko (ne predstavlja ni veći trošak), jedina razlika je u jedinici za usisavanje. Više informacija o mokrom centralnom sistemu za usisavanje..


Vpis na mailing listo
To polje pustite prazno: